TEKHNIKÓS ACTUALITAT

ACTIVITAT AJORNADA

TELES PER UN TUB
Una mostra de 111 receptors de televisió construits amb tubs de rajos catòdics

 
HISTÒRIC D'ACTIVITATS OBERTES 2006 - 2021
 
DOCUMENTS / LIDERATGE FEMENÍ / MÚSICA / PLANETARI
 
INICI