TEKHNIKÓS ACTUALITAT

TELES PER UN TUB
Una mostra de 111 receptors de televisió amb pantalla de tub catòdic

PER VEURE L'EXPOSICIÓ CAL ACORDAR DATA I HORA
Informació al telèfon 685.846.079 / fundacio@fundtek.orgPel curs 21 - 22, la fundació prepara recursos educatius sobre aquest mitjà de comunicació que aviat farà cent anys. En quatre sessions es tractaran aspectes històrics, tecnològics i científics, i es farà experimentació per a veure rellevants fenòmens de la física dels electrons observables en el sistema de televisió per tub catòdic. Per a ubicar cronològicament l'experiència, la majoria dels aparells de laboratori utilitzats van ser fabricats en el primer terç del segle XX. S'emfasitza amb la cadena de coneixement que permet resoldre cada problema de disseny.


PRIMERA SESSIÓ: Del disc de Nipkow a la pantalla de plasma
Transmissió d'imatges per telègraf * / La transmissió d'imatges en moviment * / Apunts històrics dels primers passos * / L'efecte fotoelèctric * / El disc de Nipkow i la proposta de Baird ** / Una televisió amb motor? Problemes i inviabilitat. El tub catòdic ** / Adéu al tub catòdic: La pantalla de plasma ** .


SEGONA SESSIÓ: Pura física
Els tubs de descàrrega elèctrica ** / Descobriment de l'electró * / La relació càrrega/massa * / Moviment en camps elèctric i magnètic.Deflexió **


TERCERA SESSIÓ: L'iconoscopi

El problema no és reproduir una imatge en moviment... és captar-la! * / El camps llaurats. La solució de Farnsworth * / Breu repàs històric a una guerra comercial: RCA i Zworyquin vs Philco i Farnsworth * / Els materials fotosensibles. El condensador elèctric ** / Obtenció d'un senyal elèctric a partir d'una imatge que en permet la reconstrucció a distància **


QUARTA SESSIÓ: Thomson, Hertz, Millikan
i Fletcher
Constants físiques que fan l'univers com és * / El descobriment de l'electró ** / Determinació de la càrrega ** /
Constatació de la teoria electromagnètica de Maxwell
**


(*) Exposició amb documentació gràfica i audiovisual
(**) Experiment

GUIES DIDÀCTIQUES
(disponibles en breu)

 
HISTÒRIC D'ACTIVITATS OBERTES 2006 - 2023
 
DOCUMENTS / LIDERATGE FEMENÍ / MÚSICA / PLANETARI
 
INICI