2023, TEKHNIKÓS INTERACCIÓ
 
TRES: tres sentits, tres dimensions

ESPAI INTERACTIU D'ESTÍMULS VISUALS, SONORS I TÀCTILS PER A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS
ASSAIG A L'ESCOLA CARRILET DE BARCELONA

INTERFÍCIE DE L'APLICACIÓ

ACTUALITAT / DOCUMENTS / MÚSICA / PLANETARI
INICI